บทเรียนออนไลน์


 
AG123351, 122351 Soil fertility and plant nutrition (1/2563) ส่วนของ อ.พฤกษา
 
ลำดับ
เอกสารบทเรียน
 
 
1
Course syllabus soil fertility (1/2563)  
 
2
Soil ecosystem and functions  
 
3
History of soil fertility  
 
4
Soil components  
 
5
Nutrient transport  
 
6
Soil organic matter  
 
7
Nitrogen  
       
       
AG123796 การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 2 (1/2563)
 
ลำดับ
เอกสารบทเรียน
 
 
1
Course syllabus ฝึกงาน 2  
 
2
สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน  
 
3
รายชื่อกลุ่มนักศึกษาฝึกงาน 2  
       
       
AG124426 Soil microbiology and biotechnology (1/2563)
 
ลำดับ
เอกสารบทเรียน
 
 
1
Course syllabus soil micro (1/2563)  
 
2
Soil microbiology  
 
3
Bacteria  
 
4
Fungi